Brobyggarna

Jan Guillou

Language:

Pages: 322

ISBN: 9186969366

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


När havet tog deras far och farbror fick de tre gossarna på det norska Vestlandet utanför Bergen söka familjens försörjning inne i staden. Av en tillfällighet upptäckte man att de tre små repslagarlärlingarna var ovanligt tekniskt begåvade och med hjälp av välgörenhet utbildades pojkarna till järnvägs- och brobyggare. De tre fiskarsönerna utexamineras många år senare som diplomingenjörer vid universitetet i Dresden. Det är 1901 och mänsklighetens tekniskt mest avancerade århundrade har just inletts. Meningen var nu att de skulle återvända till Norge för att bidra till det mest storartade norska ingenjörsprojektet någonsin, att bygga järnväg mellan Oslo och Bergen. Men kärleken vände upp och ned på planerna. Den ene flydde, bedragen och skamsen, till Tyska Östafrika, men hamnade likväl på ett av tidens största järnvägsbyggen, det mellan Dar es Salaam och Tanganyikasjön. Den andre flydde också på grund av kärlek, men till London. Bara äldste brodern Lauritz återvände till Norge för att kunna återgälda brödernas storartade utbildning genom att ansluta sig till järnvägsbygget på Hardangervidda. Tre bröders öden i ett sekel som ännu var ungt. Där framtidstron överskuggade världens alla orättvisor. Med teknikens stora genombrott skulle alla krig vara utrotade. Föga anade man att man stod inför det mest dramatiska och blodiga århundrade någonsin. Brobyggarna är den första delen i Jan Guillous nya romansvit om Det stora århundradet.

The Crossing: Conquering The Atlantic In The World's Toughest Rowing Race

Area 7 (Shane Schofield, Book 2)

The Return of the King (The Lord of the Rings, Book 3)

The Art of Adventure: Outdoor Sports from Sea to Summit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var död. Jag kallade då på Mbene med mina kvinnors hjälp, den ande som härskar över man och kvinna, den kraft som är starkare än alla andra. Och han väckte dig till liv. Men bara på ett villkor.” Det han måste fråga var självklart. Men ändå sade hon ingenting, bara lutade sig fram, smekte och kysste honom. Han föll rakt ner i hennes brunn, omedelbart fylld av lust så att det bara var med en stark viljeansträngning, medan han redan kved av vällust, som han förmådde ställa frågan. “Vad var

revolutionsförsöket alltså, visat att man var en så obetydlig minoritet. Medborgargardena som jagat dem gata upp och gata ner hade ingalunda bestått av kapitalister i hög hatt och gamla lantjunkrar. I så fall hade ju så många av dem tvingats stanna upp för att kyssa henne på handen, skämtade hon. Problemet var såtillvida enkelt. En majoritet av folket plågad av sekler av förtryck kunde säkert, som i Ryssland, göra revolution. Men inte en minoritet, som i Tyskland. Så långt hennes ideologiska

sin hand. Det var himmelskt, det var, när han slöt ögonen, som en tiotusen kilometers blixtresa tillbaks hem. Om nu Tyskland var hem. Norskt öl var i vart fall inte lika gott. Festen blev omedelbart mycket tysk. Mässingsorkestern började obönhörligen spela och skulle som vanligt aldrig sluta, sorlet steg mot taket. Man drack öl i ofantliga mängder, sjöng snart med i orkesterns repertoar, även Oscar när han ibland kunde stycket. Svetten pärlade från alla tillknäppt uniformsklädda, de svajiga

föreställningen. Han tänkte inte på procedurerna som en riktig rättegång utan just som föreställning, ett spel för gallerierna. Saken var såvitt han förstod avgjord på förhand. Väntetiden i Dar hade dessutom varit sällsynt sysslolös. Han hade försökt fördriva en del tid inne på sitt nyinredda kontor, men den platsansvarige chefen Mohamadali Karimjee Jiwanjee befann sig i affärer på Zanzibar och då kunde ändå inga vettiga beslut fattas. Tyska klubben ville han så långt som möjligt hålla sig borta

jag räkna.” “Jag förstår”, sa Lauritz. “Och om vi då talar om pengar. Hur ska jag betala mitt delägarskap i Horneman & Haugen?” “Vi hade tänkt 15 000 kronor för 20 procent av aktierna, det är ett kraftigt underpris, en av gubbarna ska sälja, vi kompenserar honom på annat vis.” “Några sådana pengar har jag inte.” “Nej, jag vet det, Skavlan var mycket öppenhjärtig när han berättade om ingenjörslönerna här uppe. Men att du inte har pengar just nu är inget problem.” Lauritz gjorde sitt bästa för

Download sample

Download