Willow moss (Fontinalis sp. mini) lut21

Tags

Related Posts

Share This

Willow moss (Fontinalis sp. mini)

Gatunek bardzo popularny w naszych rodzimych wodach. Występuje w jeziorach, rzekach a nawet w górskich potokach. W akwariach szybko się aklimatyzuje i z powodzeniem szybko się rozrasta. Jest największym z poznanych mchów. Jego gałązki są 3-4 razy większe niż innych mchów. W handlu spotyka się około 5 gatunków tego mchu. Każdy różni się od siebie wyglądem i tak oto możemy mieć gruby Willow moss (odmiana gigantea) lub też drobniejsza odmianę. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale również tempem wzrostu.
Wyglądem bardzo przypomina F. Hypnoides ale jest od niego drobniejszy. Szybkie tempo wzrostu.

Don’t assume you will have the courageous risk-taker visit the company right here in your class who will be the class spokesperson and explain the missing parts of her, of their, learning