Willow moss lut21

Tags

Related Posts

Share This

Willow moss

Willow moss (Fontinalis sp.)

Gatunek bardzo popularny w naszych rodzimych wodach. Występuje w jeziorach, rzekach a nawet w górskich potokach. W akwariach szybko się aklimatyzuje i z powodzeniem szybko się rozrasta. Jest największym z poznanych mchów. Jego gałązki są 3-4 razy większe niż innych mchów. W handlu spotyka się około 5 gatunków tego mchu. Każdy różni się od siebie wyglądem i tak oto możemy mieć gruby Willow moss (odmiana gigantea) lub też drobniejsza odmianę. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale również tempem wzrostu.
Wyglądem bardzo przypomina F. Hypnoides ale różnice można zaobserwować pod mikroskopem przy budowie pojedynczej gałązki.

Being a www.spyappsinsider.com/ anti spy mobile self-confessed techno savvy, she eyes on the latest gadgets available